Tegnsprog

Dansk tegnsprog er nu et selvstændigt sprog
Vi er 2 pædagoger, som har et basiskursus i tegnsprog fra Castbjerggård ved Hedensted i 2013/2014.

Vi henvender os til:

 • Borger med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
 • Døve borger
 • Borger med nedsat hørelse
 • Vejledning af personale / evt. pårørende

Det er vigtigt at pointere at vi ikke er tolkeuddannet.

Vi kan tilbyde følgende:

 • Være behjælpelig med kontakt til offentlige myndigheder, beskæftigelse, læge, bestilling af tolk samt evt. ledsagelse
 • Dagligdagsopgaver i hjemmet evt. gennemgå post, strukturer opgaver m.m.

Vi har gennemgået et kursus på 6 uger, følgende er gennemgået:

 • Naturlige tegn
 • Tegnsprogsgrammatik
 • Tal og håndalfabet
 • Familietegn
 • Aflæsning
 • Negation
 • Spørgetegn
 • Lokalisation

Derefter har vi gennemgået et opfølgnings kursus i 15 dage, følgende er gennemgået:

 • Tegnsprogssyntaks
 • Pegninger
 • Udvalgte tegn
 • Brug af synsvinkler
 • Aflæsning (både live og optagelser)
 • Fortællerteknik

Ina Skøtt

Tlf.: 73 76 87 28
Mail: ils@aabenraa.dk

 

 

 

.

Mette Spangtoft

Tlf.: 73 76 86 71
Mail: msp@aabenraa.dk

 

 

 

.