Klub

Klub og samværstilbud i Specialteamet Bo og Aktivitet, Rødekro - Aabenraa Kommune
 ​
Klub og samværstilbuddet er en del af Specialteamets indsatser, hvor fokus er at specialteamets målgruppe borgere, har og oplever et medborgerskab, idet at drive et klubtilbud, hvor de unge kan mødes omkring forskellige aktiviteter i et fællesskab, som fordrer de unges, interesser, aktiviteter og sociale interaktioner. Klubtilbuddet varetages af STU eleverne, som en del af undervisningstilbuddet.

De unge har en stor andel i et aktivt medborgerskab for klubbens tilstedeværelse, hvor der er stor indflydelse og muligheder for at skabe og deltage i meningsfulde aktiviteter. Der kan iværksættes aktiviteter efter fælles ønsker, hvor der er muligheder for at sætte personlige interesser og kompetencer i spil. Dette er til fordel for god udvikling og trivsel og med til at styrke de sociale færdigheder i trygge omgivelser og i et tempo, hvor alle kan være med. Personalet koordinerer og understøtter velfungerende initiativer.

Værdier:

  • Medindflydelse
  • Ligeværd
  • Arbejdsfællesskab
  • Fokus på ressourcer
  • Aktivt medborgerskab

Den åbne dialog mellem personalet og de unge sikrer, at alle har indflydelse og opbygger en  ansvarlighed og følelse af ligeværd for klubbens funktionalitet.​