§ 85

Specialteam er en satellit i Bo og Aktivitet, Aabenraa Kommune, med base på Vestergade 20, Rødekro.

Målgruppen i Specialteam er yngre borgere med personlighedsforstyrrelse og/eller dobbeltdiagnose, samt lettere kognitive vanskeligheder, psykosociale belastninger og eksekutive udfordringer. Borgerne har brug for massiv støtte og vejledning.

 Målgruppen er borgere der modtager kontanthjælp-ressourceforløbsydelse eller pension. Støtten ydes som udgangspunkt i den unges eget hjem.

Specialteamets tilgang og metoder tager afsæt i den rehabiliterende tilgang ud fra et salutogenetisk perspektiv hvor der er fokus på den unges fysiske sundhed og psykiske trivsel.

 

Specialteamets viden og efteruddannelse:

 • Den motiverende samtale
 • Mentaliseringsbaseret miljøterapi
 • NLP
 • Stemmehøring – giv stemmerne mening
 • DAT
 • KRAP
 • Metakogniv terapi
 • Neuropædagogik – Neurofaglig kursusforløb
 • Konflikthåndtering
 • Dobbeltdiagnose
 • Seksuelle overgreb i barndommen
 • Når rusmidlerne sætter kurs
 • Dyssociale og narcissistiske personlighedsforstyrrelser
 • Kandidat i pædagogisk sociologi
 • Metakognitivterapi

 

Specialteamets tilgang

Teamets tilgang til den enkelte borger tager udgangspunkt i den narrative tænkning hvor deres opvækst og livshistorie er vores grundsten til forståelsen af den enkelte borger.

Denne forståelse giver adgang til en tillidsfuld relation mellem borger og SKP og dermed nye byggesten til at udvikle borgeren til det liv borgeren ønsker sig.

Der er fokus på hvilke kognitive forudsætninger den enkelte borger kommer med og kan udvikles på, samt fokus på hvordan den enkelte ser verden omkring sig med egne øjne.

Ud fra denne tilgang skabes der en tillidsfuldrelation, hvor det er borgeres ønske med livet der bestemmer hvilken retning der sammen skal udforskes.

Der er et bredt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte unge og flere eksterne samarbejdspartnere er involveret, bl.a. misbrugscenter, jobcenter, børn og unge, lokal psykiatrien, sengeafsnit i psykiatrien, kriminalforsorg, retspsykiatri m.m.

I samarbejdet med den unge benyttes der digitale løsninger i kontakten og endvidere tilbydes der ledsagelse til offentlige instanser.

Specialteamet er sammensat af socialpædagogisk personale med sundhedsfaglige kompetencer. Der vægtes et højt fagligt niveau hvor efteruddannelse, sparring og supervision sikrer den løbende opkvalicering.