Specialteam

Specialiseringstemaet er et satellit tilbud i Bo og Aktivitet, Aabenraa Kommune, med base og tilknytning til Værestedet Engvej 26, Rødekro.

Specialteamet tilbyder §85 støtte og vejledning og Samværstilbud

Målgruppen i specialiseringsteamet er yngre borgere, med en specifik personlighedsforstyrrelse og/eller dobbeltdiagnose, med lettere kognitive vanskeligheder og psykosociale belastninger, som alle har brug for massiv støtte og vejledning. Målgruppen er  borgere som modtager kontanthjælps-, ressourceforløbsydelse eller pension. Støtten ydes som udgangspunkt i den unges eget hjem.

Kerneopgaven: Sundhed, Mestring og Fællesskabelse, er omdrejningspunktet i arbejdet med den enkelte unge.

Specialiseringsteamet tilgang og metoder tager afsæt i den rehabiliterende tilgang, hvor der ud fra et salutogenetiske pespektiv, er fokus på den unges sundhed, trivsel og psykiske robusthed. Der arbejdes med fokus på dialektisk adfærdsterapi ud fra den motiverende og anerkendende tilgang.

Der er et bredt tværfagligt teamsamarbejde omkring den enkelte unge og mange forskellige eksterne samarbejdspartnere er involveret. Teamet benytter sig af velfærdsteknologi og digitale løsninger i kontakten med de unge.

Der tilbydes individuelle forløb og/eller gruppeforløb, hvor den rehabiliterende tilgang er omdrejningspunktet.

Specialiseringsteamet tilbyder endvidere ledsagelses og kørselsordning.

Specialiseringsteamet er sammensat af pædagogisk personale med sundhedsfaglige kompetencer. Der vægtes et højt fagligt niveau, hvor efteruddannelse, sparring og supervision sikrer den løbende opkvalificering.