Seniorklub

Seniorklubben er et aktivitets og samværstilbud under Servicelovens § 104. Målgruppen er som overordnet beskrevet voksne mennesker med betydelige eller lettere varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Tilbuddet er som udgangspunkt til borgere under Bo & Aktivitet, primært for folkepensionister og ældre borgere som af særlige årsager ikke er en del af et arbejdstilbud. Seniorklubben har lokalefællesskab med Dagcentret Møllemærsk.

Seniorklubben er for borgere der selvstændigt evner:

  • Af- og påklædning
  • Spise
  • Toiletbesøg
  • Færdes selvstændigt i lokalerne i klubben
  • Medicin
  • Kunne trives i social sammenhæng 

Seniorklubben modtager ikke borger med:

  • Udadrettet adfærd
  • Misbrug af forskellig grad
  • Kørestolsbrugere der har brug for hjælp til personlig pleje og omsorg

Åbningstid:

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10:00 – 13:00
Torsdag og fredag kl. 10:00 – 12:00

Mad og drikke medbringes hjemmefra eller kan købes i Café Møllemærsk.

I Seniorklubben tager vi udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Aktiviteterne planlægges i samarbejde med borgerne.

Aktiviteter kunne være gåture, udflugter, bagning, madlavning, daglige gøremål/køkkenopgaver, film, it/computer/ipad, dans, et stykke musik og årlige traditioner (jul, påske, Sankt Hans, Halloween m.m.). Andre kan måske have en hobby de gerne vil dyrke - håndarbejde, maleri eller andet. I klubben handler det særligt om samværet med venner og bekendte - fx over et spil, en historie, fællessang og/eller en kop kaffe og en snak.

Seniorklub

Møllemærsk 24
6200 Aabenraa
Tlf.: 30 55 38 54