PAS Konsulenter

Vi er et team, bestående af 3 pædagoger, som i maj 2014 blev uddannet PAS konsulenter.

Pas er et pædagogisk analysesystem, der ikke skal sidestilles med en almindelig psykologafdækning eller en traditionel intelligensprøve. I teorien bag analysen indgår neuropsykologi og Gardners teori om de mange intelligenser. Man kan være klog på mange måder, og vi kan løse opgaver på mange forskellige måder ud fra de kompetencer vi har. En PAS analyse forsøger at afdække borgerens stærke og svage sider, kompetencer og potentialer for udvikling, samt bedst fungerende metoder for indlæring, informationstilegnelse, forudsætning for at modtage instruktioner m.v.

PAS analysen er som alle afdækninger til en vis grad situationsbestemt, og den tegner på mange måder et ”øjebliksbillede”. Kompetencer (det man kan selvstændigt) er ikke en statisk størrelse, men udvides eller indsnævres livet igennem.

Vi kan tilbyde at lave analyser om onsdagen i tidsrummet 8-12, ligeledes er det dette tidspunkt vi kan træffes  vedr. spørgsmål omkring PAS. Henvendelse sker via mail til én af ovenstående. Vi vil da kontakte dig hurtigst mulig enten telefonisk eller via mail. 

Konsulenten vælger PAS type ud fra de oplysninger, der fremgår af bestillingen, og fra forsamtale.

Typer af PAS vurderinger:

  • Den store PAS
  • Basis PAS
  • Konkret PAS
  • Mini PAS
  • Job PAS
  • Unge PAS