Demenskoordinator

Jeg hedder Lisbeth Nielsen og er pædagog og demenskoordinator i Bo og Aktivitet.

Jeg har en Neuropædagogisk uddannelse fra Sølund (2014), samt særlig viden om demens og udviklingshæmning.

Jeg kan træffes personligt hver onsdag kl. 8-12 på kontoret på Frueløkke, samt efter behov på telefon og mail.

Som demenskoordinator kan jeg:

  • Screene borgere, hvis der er mistanke om demens.
  • Vejlede i brug af ”Trinvoldskemaet”.
  • Støtte og vejlede borgere, personale og pårørende i forhold til demens.
  • Dele min viden om forskellige demensformer – og min særlige viden om udviklingshæmning og demens.
  • Undervise personalegruppen under Bo og Aktivitet.
  • Henvise til lovgivningen omkring demente borgere.
  • Rådgive omkring hjælpemidler til demente borgere.
  • Rådgive omkring udredning og vejledning ved praktiserende læge eller Oligofreniteamet.
  • Hjælpe med, hvordan man arbejder pædagogisk med den demente borger.

 

Lisbeth Nielsen

Frueløkke 416a
6200 Aabenraa
Tlf.: 24 95 17 91
Mail: lniel@aabenraa.dk