Værestedet Engvej

Værestedet Engvej er centralt placeret i Rødekro med gåafstand til indkøbscenter, bank, læge, tandlæge, frisør, fodterapeut, bibliotek, svømme og sportshal samt til bus og togstation.

Værestedet er et tilbud til visiterede borgere, der modtager § 85 støtte/vejledning i eget hjem udført af værestedet Engvejs medarbejdere.

Målgruppen er voksne mennesker med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen fra 18 til 80 år. Målgruppen er kendetegnet ved at have særligt brug for pædagogisk støtte til indgåelse i sociale sammenhænge og relationsdannelse.

Værestedet er et samværstilbud, hvor der tilbydes spisning 5 aftener om ugen. Borgerne kan få kortvarig støtte og vejledning i værestedet, som også rummer kreative aktiviteter samt arrangementer uden for værestedet.

Dækning af personale:

Mandag - Fredag kl. 16.00- 20.00

Værestedet Engvej

Vestergade 20
6230 Rødekro
Tlf.: 73 76 85 99
Tlf.: 23 82 98 64