Bostedet Villa Catharina

Bostedet Villa Catharina er placeret tæt ved bymidten af Rødekro i gåafstand til indkøbscenter, læge, tandlæge, frisør, fodterapeut, bank, bibliotek, svømmehal og sportshal samt bus og togstation.

Bostedet er beliggende i en boligforeningsejendom, hvor der er 9 lejligheder og bostedet disponerer over 9 lejligheder fordelt i 2 bygninger. Den ene bygning er i 2 plan med 5 lejligheder samt 1 fælleslejlighed. Bygningen er indrettet med elevator og er kørestolsvenlig til bostedets kørestolsbrugere. Den anden bygning er i 1 plan indrettet med 4 lejligheder samt personaleservicearealer.

Der er 9 borgerlejligheder med selvstændig lejekontrakt efter lov om almen bolig § 105 og en fælleslejlighed. Denne er borgerbetalt ligeligt fordelt mellem bostedets borgere i bygningen med 5 borgere. Borgerne modtager § 85 støtte af pædagogisk uddannet personale.

Målgruppen er voksne mennesker med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i alderen fra 18 til 80 år. Målgruppen er kendetegnet ved at have brug for pædagogisk støtte til egenomsorg, praktiske opgaver, kommunikation, indgåelse i sociale sammenhænge og deltagelse i det omkringværende samfund.

Dækning af personale:

Mandag - Fredag kl. 07.00- 22.00
Lørdag - Søndag kl. 08.00- 22.00

Bostedet Villa Catharina

Callesensvej 1 A
6230 Rødekro
Tlf.: 73 76 71 29
Tlf.: 40 38 93 90