Bostedet Møllemærsk

Bostedet Møllemærsk er placeret tæt ved Aabenraa bymidte og lystbådehavnen. I gåafstand til indkøbscenter, bank, læge, tandlæge, frisør, fodterapeut, svømme og sportshal samt busstation.

Der er 46 borgerlejligheder med en selvstændig lejekontrakt efter lov om almen bolig § 105. Borgerne modtager støtte efter SEL § 85 af pædagogisk uddannet personale og social og sundhedsassistenter.

Bostedet er beliggende i en ejerboligforening. De 46 lejligheder er fordelt i 5 boenheder på stedet, Hver af de 5 boenheder er samlet om hver sit fælles opholdsområde hvor der er indrettet køkken og spiseplads, ophængt fælles TV og indrettet mindre hyggehjørne. Til hver boenhed er der tilknyttet et fast team af tværfagligt personale.

På bostedet er der i hver boenhed fokus på borgernes mulighed for at udfolde livet i såvel en privatsfære (egen lejlighed), hvor selvstændighed og privatliv udfoldes samt indgå i en fællessfære (bl.a. fælles opholdsområde). Fælles områderne danner ramme om at skabe et fællesskab med ansvar og opgaver i forhold til hinanden og hvor udvikling af sociale kompetencer og praktiske færdigheder er i fokus.

Målgruppen er voksne mennesker med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i alderen 23 til 61 år. Målgruppen er kendetegnet ved at have brug for pædagogisk støtte til egenomsorg, struktur og forudsigelighed, praktiske opgaver, kommunikation, indgåelse i sociale sammenhænge og deltagelse i det omkringværende samfund.

Dækning af personale:

Mandag - Søndag kl. 07.00- 22.00
Mandag - Søndag kl. 22.00- 07.00 Vågen nattevagt

Bostedet Møllemærsk - Boenhed Stuen

Møllemærsk 24
6200 Aabenraa
Tlf.: 73 76 86 59

Bostedet Møllemærsk - Boenhed 1. sal Øst og 1. sal Vest

Møllemærsk 24
6200 Aabenraa
Tlf.: 73 76 89 87

Bostedet Møllemærsk - Boenhed 2. sal Øst og 2. sal Vest

Møllemærsk 24
6200 Aabenraa
Tlf.: 73 76 89 88