Bostedet Frueløkke

Bosted Frueløkke er placeret på Høje Kolstrup i Aabenraa by. Det ligger i gåafstand til nyetableret dagligvarebutik og der er gode busforbindelser til det centrale Aabenraa.

Bostedet er beliggende i et boligforeningsområde, hvor bostedet dels består af rækkehuslejligheder i etplansbyggeri og dels lejligheder i toplansbyggeri.

Der er 7 borgerlejligheder med selvstændig lejekontrakt efter lov om almen bolig § 105 og en fælleslejlighed. Denne er borgerbetalt ligeligt fordelt mellem bostedets borgere. Borgerne modtager § 85 støtte af pædagogisk uddannet personale.

Målgruppen er voksne mennesker med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i alderen 22 til 66 år. Målgruppen er kendetegnet ved at have brug for pædagogisk støtte til egenomsorg, praktiske opgaver, kommunikation, indgåelse i sociale sammenhænge og deltagelse i det omkringværende samfund.

Derudover er der 9 eksterne borgere med støtte fra serviceloven §85, der får individuel tid fra Frueløkkes personale, i eget hjem.

Dækning med personale:

Mandag - Fredag kl. 07.00- 20.00
Lørdag - Søndag kl. 10.00- 19.00

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed fra juni 2022 kan læses her på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Bostedet Frueløkke

Frueløkke 416a
6200 Aabenraa
Tlf.: 24 93 24 59