Institutionsaftale 2023

Indledning

Formålet med udarbejdelsen og indgåelsen af institutionsaftalen er at understøtte en styreform i Aabenraa Kommune, hvor central styring kombineres med decentral ledelse.

Institutionsaftalen omsætter Aabenraa Kommunes udviklingsstrategi (Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035), samt politikker på ældre-, handicap- og sundhedsområdet og Social & Sundheds kerneopgave til beskrivelse af og aftale om rammer, mål og aktiviteter i 2022.

Aftalen indgås mellem Karen Storgaard Larsen, direktør for Social & Sundhed og Inge Ester Jakobsen, lederen af Bo & Aktivitet. Ansvaret for den løbende opfølgning på institutionsaftalen er uddelegeret til afdelingschef Maja Gammelgaard. I august måned gennemføres opfølgnings-dialogmøder mellem direktøren for Social & Sundhed og afdelingschef Maja Gammelgaard på baggrund af midtvejsopfølgningsrapporter for de enkelte driftsafdelinger udarbejdet af Sekretariatet i Social & Sundhed.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2023. Læs Institutionsaftalen her.